Over

Beelden Bettie Bruin

Technieken

Bette Bruin maakt gebruik van verschillende technieken in haar werken:


  • Klei dat gebakken wordt.
  • Brons gieten.
  • Natuursteen dat gesculptuurd wordt.

Contact:


bettiebruincalis@gmail.com 

Bettie Bruin

035-53 10156


Wat anderen zeggen over Bettie Bruin:


Je wordt heel blij van Bettie Bruin haar beelden!

Haar kleurrijke kippen en vrolijke vrouwenbeelden roepen ogenblikkelijk een glimlach op. Daarnaast word je stil van de ingetogen beelden in serpentijn of albast. Altijd bijzonder van vorm, soms met een onverwachte wending en vaak met een knipoog.


Bij al haar kunstuitingen, valt de liefde voor het werken met haar handen op. Op de kleuterschool al, sprong ze een gat in de lucht als ze met klei mocht werken. Bettie had haar passie gevonden!


De basis ligt dus op de Larense kleuterschool. Later uitgebreid met lessen op de Wacker Academie, de academie voor figuratieve kunst in Amsterdam, de Gooische Academie voor Beeldende Kunsten in Laren en diverse beeldhouwcursussen in Nederland, Frankrijk en Zweden.


De laatste jaren is zij steeds vaker in haar atelier te vinden. Daar kiest zij zorgvuldig haar materiaal en blijft zichzelf vernieuwen. Erachter komen wat ze met klei, was of marmer kan, daar ligt voor haar de uitdaging. Zoeken naar de ultieme vorm en kleur!


Laat je verrassen door het werk van Bettie. Bovendien vindt zij ontmoetingen met de ander altijd een feestje.

About Bettie Bruin: (english)


You will receive a spark of joy from Bettie Bruin.The colorful chickens and the cheerful female statues immediately evoke a smile. In addition you’ll become silent about from the modest statues from serpentine and alabaster. Always a special shape, sometimes with an unexpected twist and often with smile.


In her artwork it’s obvious to see she  likes crafting with her hands. In kindergarten she would jump for joy if she was able to work with clay. That is where she found her passion!


That is why the kindergarten in Larens is the basis for her artwork. Later expanded with lessons at the Wacker Academy, the academy for figurative art in Amsterdam, the Gooische Academy for Visual Arts in Laren and various sculpture courses in the Netherlands, France and Sweden.


In recent years she can be found more often in her studio. There she carefully chooses her material and continues to renew herself. Finding out what she can do with clay, wax or marble is the challenge for her. Searching for the ultimate shape and color!


Be surprised by Bettie's work. She’s always keen on meeting other people.